Napajedla na mapách

Od nejstarších map po polovinu 18. století

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569

Komenského mapa Moravy z r. 1627

Wischerova mapa Moravy (1692)

Müllerova mapa Moravy (1716)

Vojenské mapování a stabilní katastr

1. vojenské mapování (1764-1768)

2. vojenské mapování

mapy stabilního katastru