Napajedla v 19. století

Obraz Na pajedel v 19. století

Přednáška zaměřena na topografii Napajedel, demografii, národnostní a sociální složení obyvatelstva, hospodářské podniky velkostatku, živnosti a významné osobnosti obce v průběhu 19. století. Stáhněte si celou prezentaci ze stránek Muzea Napajedla.

K původu hrabat ze Stockau, majitelů napajedelského panství v polovině 19. století

Přes padesát let, od roku 1830 do roku 1884 byli majiteli napajedelského panství po dvě generace hrabata ze Stockau. V roce 1830 se přiženil k Františce z Fünfkirchenu, ovdovělé hraběnce z Kesselstattu, mladý major c.k. armády Jiří Adolf, hrabě ze Stockau. V roce 1884 zemřel jeho syn Bedřich ze...

Cholera v Napajedlích r. 1866

Rok 1866 byl jedním z nejtragičtějších roků 19. století. Čechy a Morava se staly bojištěm prusko-rakouské války, která vyvrcholila 3. července rozhodující bitvou u Hradce Králové a porážkou rakouských vojsk. Poté se přesunuly válečné aktivity na Moravu a do Rakouska směrem k Olomouci a Vídni....

Obyvatelstvo městečka Napajedel na přelomu let 1869/1870

Studie o obyvatelích Napajedel, zpracovaná na základě sčítacích archů ke sčítání lidu v roce 1869. Zabývá se demografií i sociálně-ekonomickým postavením napajedelských obyvatel té doby. Studie je doplněna o seznam a četnost příjmení, informacemi, odkud napajedelští občané pocházeli. Ke studii je připojena edice sčítacích archů.

Pohádka o Marii, která se mohla stát princeznou

V noci z 29. na 30. ledna 1889, tedy téměř před 125 lety, došlo na loveckém zámečku Meyerling u Vídně k události, ke které se dodnes vracejí historikové, politici, spisovatelé a badatelé nejrůznějšího ražení. Té noci spáchal sebevraždu korunní princ Rudolf Habsburský, když předtím zastřelil svou...

Napajedelské hostince

V březnu 2016 jsem měl přednášku o historii napajedelských hostinců, hospod, hotelů a náleven.Stáhněte si prezentaci ze stránek Muzea Napajedla.Celý článek v pdf formátu je k dispozici zde.