Napajedla v pravěku a starověku

1. Prehistoricke osídlení

Široké údolí toku řeky Moravy se zužuje v oblasti Napajedelské brány. Morava vytvářela v minulosti meandry a pravidelně zaplavovala okolní nivu, která byla pokryta bažinami a lužními lesy. Okolní kopce západně i východně byly pokryty smíšenými lesy. Podél řeky vedly stezky využívané zvěří, která přicházela k řece uhasit žízeň.

U Napajedel se našly kosterní pozůstatky mamuta a nosorožce. Jistě zde se vyskytovali i jeleni a sobi. Bohatství zvěře přitahovalo pozornost prvních lidí. Toto uzemi bylo pravidelně osídleno již od starší doby kamenné. Svědčí o tom bohatá naleziště kamenných nástrojů u Žlutavy. V mladší době kamenné dochází k rozšíření zemědělského osídlení v těsné blízkosti řeky Moravy (Tlumačov, Otrokovice, Halenkovice, Napajedla, Spytihněv), jakož i na dolním toku Dřevnice a jižních svazích Chřibů. Z doby bronzové, která započala ve 2. tisíciletí před naším letopočtem, jsou známy sídlištní nálezy hrobů, keramiky, nástrojů a zbraní (Žlutava, Napajedla a zejména Spytihněv) jak kultury popelnicových polí, tak i halstattské kultury. Ve 4. a 3. století p.n.l. se v centrální části Moravy usadili Keltové. Jedním jejich hlavním sídlem bylo oppidum na vrcholu Hostýna, odkud ovlivňovali vývoj podél řeky Moravy. Je známa koncentrace jejich sídel mezi Malenovicemi a Kvítkovicemi, u Tlumačova i Spytihněvi.

Kolem přelomu letopočtu dorazili Římané ze svých pohraničních pevností u Vídně a Trenčína až k Napajedelské bráně, kterou procházela hlavní obchodní spojnice mezi jižními a severními oblastmi. Zajímavým nálezem je řimská mince, která byla odkryta v mohylovém slovanském hrobě ve Žlutavě.

První Slované k nám přišli v průběhu první poloviny 6. století. Počátkem 9. století vrcholí vytváření prvního slovanského státu ve střední Evropě - Velké Moravy. Nedaleko vznikl legendární Velehrad, dnešní Staré Město u Uherského Hradiště, s knížecím palácem, kostely, řemeslnými dílnami. Zdá se, že intenzivní osídlení se táhlo až k Spytihněvi, který od 11. století postupně převzal úlohu správního, ekonomického a kulturního střediska středního Pomoraví.