20.století

Regulační plán města Napajedel F. L. Gahury z r. 1942

V druhé polovině 30. let zavládl v Napajedlích čilý hospodářský a stavební ruch, který neochabl ani počátkem okupace. Vznik Fatry v r. 1935 vytvořil řadu nových pracovních příležitostí, přilákal obchod a služby do města, které potěšitelně rostlo. Období rozvoje zažil i podnik bratří Paříků. Došlo k...