Majitelé napajedelského panství po Bílé hoře

07.06.2016 12:28

V roce 1611 záskal panství Napajedla rod říšských hrabat (na Moravě dlouho používali pouze titul svobodných pánů) z Rottalu (Rotthal, Rothal, Rotál), pocházející ze Štýrska. Do konce 17. století se stali jedním z nejvlivnějších, nejbohatších a nejvýznamnějších rodů. Rottalovská doména se rozkládala od kopců v Chřibech až nitra Hostýnských hor. V roce 1762 rod Rottalů vymřel po meči. Poslední členka rodu Marie Anna, provdaná za hraběte Dietrichštejna odkázala panství své neteři Marii Terezii della Rovere (vývod z předků zde), která byla provdána za vznamného rakouského politika hr. Cobenzla.Ani ona nezanechala přímé dědice, a tak majetek přešel na její příbuznou Františku z Fünfkirchen. V r. 1830 jejím druhým manželem se stal Jiří Adolf, hrabě ze Stockau (k původu rodu ze Stockau zde), jehož potomci byli na Napajedlích až do vynuceného rozprodeje zbytku panství v r. 1932.

 

 

Máte-li zájem o originální plakát ve formátu A3, kontaktujte mne, prosím.